მურუსიძე ლევან (საბჭოს მდივანი)

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1975 წლის 1 მარტს, ქ. თბილისში;

განათლება:

1991 წელს დაამთავრა 170-ე საშუალო სკოლა;

1998 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება:

2000-2004 წლებში მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის თანაშემწედ;

2004-2005 წლებში იყო გორის რაიონული პროკურორის თანაშემწე;

2005 წელს იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე;

2006-2015 წლებში იყო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე;

2013 წლის 9 ივნისს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის რიგგარეშე #10 სხდომაზე არჩეულ იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად;

2013 წლის 16 ივნისს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის რიგგარეშე #10 სხდომაზე არჩეულ იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად;

2016 წლის იანვრიდან არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე.