მოსამართლეობის შესარჩევი კონკურსის შედეგები
ნოემბერი 19, 2020

2020 წლის 18 ნოემბერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის კენჭისყრა გაიმართა. საბჭოს გადაწყვეტილებით თანამდებობაზე 36 მოსამართლე განწესდა.

კენჭისყრის შედეგები:

მესხიშვილი ქეთევან - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა

ქათამაძე პაატა - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა

დოლიძე ვერა - ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა

შერბაკოვი ნინო - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

ცაგარეიშვილი ლელა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

ოტიაშვილი ბაია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

ჩაგუნავა კობა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

გოგოლაძე ირინა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

ეპიტაშვილი თეონა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

ესებუა ზვიად - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

სირბილაძე ცისანა-თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

კოჭლამაზაშვილი არჩილ - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

მარშანია ნათია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

ხუსკივაძე ირაკლი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

კლდიაშვილი ლაშა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია

უბილავა გიზო - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია

კოპალიანი კონსტანტინე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია

ჯინჯოლია მიხეილ - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია

ბებიაშვილი მიხეილ - ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

თხელიძე ქეთევან - ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია

ბარდაველიძე ლევან - ბოლნისის რაიონული სასამართლო

გიორგაძე ნინო - ბოლნისის რაიონული სასამართლო

ჩიქოვანი გვანცა - ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე მარნეულის მუნიციპალიტეტში

გოგატიშვილი ნინო - გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

ბერეკაშვილი ქეთევან - გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

თაყაძე თეა - გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

კაკაურიძე შალვა - გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია

ვარდანიძე გვანცა - ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში

ვატიტაძე გრიგოლ - თელავის რაიონული სასამართლო

ზათიაშვილი ვერიკო - თელავის რაიონული სასამართლო

კობახიძე ნანა - მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

ფუხაშვილი მორის - მცხეთის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია

ნადოი რეზო - მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე დუშეთის მუნიციპალიტეტში

ბარამიძე ია - ოზურგეთის რაიონული სასამართლო

შოშიაშვილი მაია - რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე გარდაბნის მუნიციპალიტეტში

გოგალაძე ირმა - ხაშურის რაიონული სასამართლო

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი სააპელაციო და რაიონულ(საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ 99 ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოაცხადა. კონკურსში 68 კონკურსანტი მონაწილეობდა, კენჭისყრის ეტაპზე 65 კანდიდატი გადავიდა.