მოსამართლეობის შესარჩევი კონკურსის შედეგები
იანვარი 11, 2018

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 11 იანვრის სხდომაზე მოსამართლეობის კანდიდატთა კენჭისყრის შედეგად თანამდებობაზე გამწესდა 34 მოსამართლე.

კენჭისყრის შედეგები:

1. აბაშიძე ივერი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
2. აბრამიძე იოსებ - გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
3. აბულაძე დარინა - ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
4. გეწაძე შოთა - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
5. გიგაური მაია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
6. გოგოლაური თათია - ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია
7. გოგოხია თემურ - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
8. გოგუაძე ალექსანდრე - სენაკის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე აბაშის მუნიციპალიტეტში
9. ებანოიძე გიორგი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
10. ვაშაყმაძე თინა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
11. თავართქილაძე ლაშა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
12. თარაშვილი ნინო - ბოლნისის რაიონული სასამართლო
13. თევზაძე ლევან - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
14. კალანდაძე ნანა - ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია
15. კელენჯერიძე იზა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
16. კვირიკაშვილი მაია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
17. კუპრეიშვილი გოგა - გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია
18. ლეჟავა სოფიო - მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში
19. ლომიძე ვეფხია - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
20. მაკარიძე გენადი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
21. მეთოფიშვილი სერგო - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
22. მილდენბერგერი ლელა - ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
23. ონიანი თამარ - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
24. სანდოძე ნინო - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
25. სიხარულიძე თეიმურაზ - ფოთის საქალაქო სასამართლო
26. ტოგონიძე ირმა - ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
27. ტოგონიძე ნათია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
28. ტყავაძე გიორგი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
29. ფორჩხიძე ვიოლეტა - ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია
30. შონია ბადრი - მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ახალგორის მუნიციპალიტეტში
31. ჩახნაშვილი ნინო - თელავის რაიონული სასამართლო
32. ძაბუნიძე ამირან - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია
33. ჯეირანაშვილი გოჩა - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
34. ჯინორია ხათუნა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია.

კონკურსის მიმდინარეობა:

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ 52 ვაკანტურ თანამდებობაზე. მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე 82 კანდიდატთან გასაუბრება ჩატარდა 2017 წლის 27-30 დეკემბერს. გასაუბრების ეტაპზე ორმა კანდიდატმა, ხოლო კენჭისყრის ეტაპამდე სამმა კანდიდატმა მოხსნა კანდიდატურა, ერთი კანდიდატი არ გამოცხადდა გასაუბრებაზე (შეფასების ეტაპისათვის დარჩა 76 კანდიდატი).

კენჭისყრის ეტაპზე გადავიდნენ მხოლოდ ის კანდიდატები, რომელთა კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით შეფასებისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა მიიჩნია, რომ კანდიდატი აკმაყოფილებდა ან სრულად აკმაყოფილებდა კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს. ამასთან, კომპეტენტურობის კრიტერიუმით შეფასებისას ამ კრიტერიუმის მახასიათებლების მიხედვით მოსამართლეობის კანდიდატის მიერ მოპოვებულ ქულათა ჯამმა შეადგინა ქულათა მაქსიმალური რაოდენობის არანაკლებ 70 პროცენტი.

კანონის ამ ორი მოთხოვნის გათვალისწინებით, მოსამართლის თანამდებობაზე გასამწესებლად კენჭისყრის ეტაპზე გადავიდა 57 კანდიდატი, შესაბამისად ცხრამეტმა კანდიდატმა ვერ დააკმაყოფილა ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნები.

თანამდებობაზე გამწესებული 34 მოსამართლიდან: 15 სკოლის მსმენელია, 1 ყოფილი მოსამართლე, ხოლო 18 არის მოქმედი მოსამართლე.