მოსამართლეობის კანდიდატთა სია!
ოქტომბერი 28, 2015

მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევ კონკურსზე 2015 წლის 6-26 ოქტომბერს დარეგისტრირდა 104 კანდიდატი. ვაქვეყნებთ კანდიდატთა სიას შესაბამისი ვაკანტური ადგილის მითითებით.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იწყებს აღნიშნული კანდიდატების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების ფორმალური მხარის შემოწმებას

იხილეთ კანდიდატთა სია.