მოსამართლეობის კანდიდატთა ბიოგრაფიები
ივლისი 23, 2020

ვაქვეყნებთ მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობებს მოსამართლოების იმ კანდიდატების შესახებ, რომლებიც დაშვებულ იქნენ 2020 წლის ივლისის მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე.

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიაწოდოს წერილობითი ინფორმაცია მოსამართლეობის კანდიდატის შესახებ.

იხ. კანდიდატების ბიოგრაფიული მონაცემები.