მოსამართლეობის კანდიდატებისათვის საყურადღებო ინფორმაცია!
იანვარი 9, 2018

ვაქვეყნებთ მოსამართლის კონკრეტულ ვაკანსიაზე კონკურსანტების სიას, განაცხადების შესაბამისად. ვთხოვთ, კონკურსში მონაწილე კანდიდატებს გადაამოწმონ გამოქვეყნებული ინფორმაცია და შეცდომის არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდნენ 9 და 10 იანვარს, შემდეგ ტელეფონის ნომრებზე: 595 85 03 95; 577 55 44 21; 577 98 88 84.

ვაზუსტებთ, რომ აღნიშნული სია შედგენილია კანდიდატების მიერ გაკეთებული განცხადების საფუძველზე.

ამასთან, კანდიდატებს შევახსენებთ, რომ კენჭისყრის ეტაპზე გადავა ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის კრიტერიუმების კანონით დადგენილ ზღვარს.

ვაკანსიებზე არსებული განაცხადები.