მიხეილ ჩინჩალაძე

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1978 წელს 9 მარტს ქ. თბილისში;

განათლება:

1984-1995 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის # 57-ე საშუალო სკოლა;

2000 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, იურისტის კვალიფიკაციით - სპეციალობა სამართალმცოდნე;

2003 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასპირანტურა;

არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი;

ჩაბარებული აქვს მოსამართლის თანაშემწის, პროკურატურის მუშაკთა და ადვოკატთა(საერთო სპეციალიზაციით) საკვალიფიკაციო გამოცდები;

2004 წელს გადაეცა სერტიფიკატი კომპლექსურ ფინანსურ დანაშაულთა თემაზე;

2006 წელს გადაეცა ა.შ.შ.-ს ქ. ინდიანაპოლისის, ა.შ.შ-ი პროკურატურის კვლევის ინსტიტუტის სერტიფიკატი-კონფერენცია საზოგადოებრივი პროკურატურის თემაზე;

2007 წელს წარმატებით ჩააბარა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით.

2007 წელს პროკურატურის რეფორმის პროექტში მონაწილეობისთვის მიენიჭა ბრიტანეთის საბჭოს სერტიფიკატი;

2009 წელს მონაწილეობა მიიღო ბერლინის საერთაშორისო კონფერენციაში თემაზე - მდგრადი განვითარება საჭიროებს კანონიერებას;

სამუშაო გამოცდილება:

1999-2004 წლებში მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატის სხდომის მდივნად, თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწედ, სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის თანაშემწედ;

2004-2007 წლებში მუშაობდა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილედ; იყო შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურორი;

2005 წელს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით;

2007 წელს მინიჭებული აქვს საკლასო ჩინი - იუსტიციის უფროსი მრჩეველი;

2007-2017 წლებში იყო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრი;

2007 წლის 31 ივლისის #7 დადგენილებით საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ არჩეულ იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად;

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 მაისის გადაწყვეტილებით 2017 წლის 25 მაისიდან გამწესდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ.

2017 წლის 29 მაისს დაინიშნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ 5 წლის ვადით.