მერაბ ღვინიაშვილი

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1969 წლის 8 მარტს, ქ. გორში;

განათლება:

1986 წელს დაამთავრა ქ. გორის №6 საშუალო სკოლა;

1995 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია;

2005 წელს ჩააბარა მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა;

2012 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე ,,აპელაცია სამოქალაქო პროცესში’’ და მიენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:

1996-2004 წლებში მუშაობდა ქ. თბილისის მერიის იურიდიულ განყოფილებაში და თბილისის მერიისა და საკრებულოს იურიდიულ სამსახურში;

1997 წლიდან იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის კათედრის მიწვეული მასწავლებელი, 2001 წლიდან ამავე კათედრის უფროსი მასწავლებელი, 2011 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;

2005-2009 წლებში იყო მარნეულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე;

2006-2008 წლებში ასრულებდა ამავე სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობას;

2009-2011 წლებში იყო მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე;

2010-2011 წლებში მივლინებული იყო ბოლნისის რაიონული სასამართლოში;

2011-2013 წლებში იყო საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში;

2013 წლის დეკემბრიდან არის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე დედოფლისწყროს მუნიციპალიტეტში;

2014-2015 წლებში მივლინებული იყო და უფლებამოსილებას ახორციელებდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ოქტომბრის 1/271 გადაწყვეტილებით უვადოდ გამწესდა სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე.