მერაბ გაბინაშვილი

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1973 წლის 28 თებერვალს, ქ. თბილისში;

განათლება:

1990 წელს დაამთავრა თბილისის №71 საშუალო სკოლა;

1996 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება:

1990-1992 წლებში მუშაობდა თბილისის გლდანის რაიონის სასამართლოში თარჯიმნად;

1992-1997 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში გამომძიებლის თანაშემწედ;

1997-2000 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამხარეო საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლად, შემდეგ კი - უფროს გამომძიებლად;

2000 წლიდან მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებლად, ხოლო შემდეგ - უფროს გამომძიებლად;

2005-2006 წლებში მუშაობდა ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლად;

2006-2007 წლებში იყო გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე;

2007-2009 წლებში იყო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე და მივლინებული იყო ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში;

2009-2012 წლებში იყო ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოს მოსამართლე და ამავე სასამართლოს თავმჯდომარე;

2012 წლის ნოემბრიდან არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე და ამავე სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე;

2013 წლის 9 ივნისს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის რიგგარეშე #10 სხდომაზე არჩეულ იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის 1/155 გადაწყვეტილებით სამი წლის გამოსაცდელი ვადით 25 ივლისიდან გამწესდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ.