სულხანიშვილი მაია

დაიბადა 1964 წლის 10 თებერვალს, ქ. ხაშურში.

1980 წელს დაამთავრა თბილისის 115-ე საშუალო სკოლა.

1981 წელს სწავლა განაგრძო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე.

1987 წელს დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი და მუშაობა დაიწყო თბილისის კიროვის რაიონის სასამართლოს სტაჟიორ-მოსამართლედ.

1988-1990 წლებში მუშაობდა 28-ე სახელმწიფო სანოტარო კანტორის ნოტარიუსად. 1990 წლიდან დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მოქალაქეთა სამართლებრივი მომსახურების განყოფილების, ხოლო 1991 წლიდან სამმართველოს უფროსად.

1992 წელს დაინიშნა იუსტიციის სამინისტროს მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლების რესპუბლიკური კურსების დირექტორად.

1993 წლიდან 1996 წლამდე მუშაობდა საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების კომიტეტში ჯერ იურიდიული განყოფილების უფროსად, შემდეგ კომიტეტის თავმჯდომარის მრჩევლად.

1996-1999 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო კანცერლარიაში საქართველოს პრეზიდენტიუს პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი სამსახურის რეფერენტად.

1999 წლიდან დაინიშნა თბილისის საოლქო სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა სააპელაციო პალატის მოსამართლედ.

2002 წლის 3 დეკემბრიდან დღემდე არის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის მოსამართლე.

2006 წლის 12 აპრილიდან არის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარე.

2006 წლის აგვისტოდან 2007 წლის ივლისამდე იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი.

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.