მაგისტრატი მოსამართლე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში