ლევან მურუსიძე

პირადი ინფორმაცია

დაიბადა 1975 წლის 1 მარტს ქ. თბილისში.

განათლება

1991 წელს დაამთავრა N170 საშუალო სკოლა.

1998 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება

2000-2004 წლებში მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში მოსამართლის თანაშემწედ.

2004-2005 წლებში იყო გორის რაიონული პროკურორის თანაშემწე.

2005 წელს იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე.

2006-2015 წლებში იყო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე.

2013-2017 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი.

2016 წლის იანვრიდან არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე.

2018 წლის დეკემბრიდან თანამდებობაზე გამწესებულია უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე.