რეფერენტი

დიბადა 1985 წლის 4 მარტს ქ. ქუთაისში.

1991-2003 წლებში სწავლობდა ქ. ქუთაისისი წმ. ნინოს სახელობის #3 გიმნაზიაში.

2002-2007 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტის, იურიდიულ ფაკულტეტზე, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.

2006 წელს იყო ადვოკატის თანაშემწე ,,ადამიანის უფლებათა დაცვის საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრში”.

2007 წელს მუშაობდა ადვოკატის თანაშემწედ კომპანია ,,ასათიანი და ადვოკატები”.

2007-2008 წლებში სწავლობდა ლიდერთა სკოლაში.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის 2008 წლის 08 დეკემბრის ბრძანებით დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, საბჭოს წევრის რეფერენტად.