კონკურსი
ივნისი 16, 2017

დღეს, 16 ივნისს, მიმდინარეობს გასაუბრება დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობებზე დარეგისტრირებულ კონკურსანტებთან.