ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზ. 358

ტელ: 0 (422) 25 86 08 (102)

ხელვაჩაურის გაერთიანებული რაიონული სასამართლო ამოქმედდა 2009 წლის 10 სექტემბრიდან.

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

რაიონული სასამართლოს შემადგენლობაში 1 მოსამართლეა, აგრეთვე მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს ქედას მუნიციპალიტეტში-1, შუახევის მუნიციპალიტეტში და ხულოს მუნიციპალიტეტში-1.

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 32 საშტატო ერთეულით.