ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზ. 358

ტელ: 0 (422) 25 86 08 (102)

ხელვაჩაურის გაერთიანებული რაიონული სასამართლო ამოქმედდა 2009 წლის 10 სექტემბრიდან.

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ბათუმის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლეები უფლებამოსილებას ახორციელებენ ქედას მუნიციპალიტეტში, შუახევის მუნიციპალიტეტში და ხულოს მუნიციპალიტეტში-1.

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 32 საშტატო ერთეულით.