კენჭისყრის შედეგები
დეკემბერი 26, 2019

2019 წლის 26 დეკემბერს ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 6 კანდიდატი.

1.სანდოძე ნინო

2.ტყავაძე გიორგი

3.თოდუა ილონა

4.მაკარიძე გენადი

5.სილაგაძე პაატა

6.ძიმისტარაშვილი თეა

კენჭისყრის პროცედურაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 13 წევრი მონაწილეობდა.