კენჭისყრის შედეგები
დეკემბერი 6, 2019

2019 წლის 6 დეკემბერს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. კენჭისყრის ბიულეტინში შეტანილი იყო სამი კანდიდატი, რომელთაგან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა ვასილ როინიშვილი.

კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 13 წევრი.

იხ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება