იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
ნოემბერი 22, 2019

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 37-ე მუხლით გათვალისწინებული კენჭისყრა ჩატარდა.

კენჭისყრის შედეგები ასეთია:

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა - ინგა კვაჭანტირაძე, გია ბერაია


თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა - სიმონ ჩხაიძე, ეკა ყანჩელი, შორენა წიქარიძე


თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია - ვასილ მშვენიერაძე


ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა - თეიმურაზ სიხარულიძე


თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია - ლელა მილდენბერგერი


თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია - მანანა მესხიშვილი, მაია კუთხაშვილი, ხათუნა ნადიბაიძე


თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია - ზვიად შარაძე

ფოთის საქალაქო სასამართლო - დავით კეკენაძე, დავით გელაშვილი