კანდიდატთა ქულები
დეკემბერი 5, 2019

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34(1) მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, ქვეყნდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების მიერ დაგროვებული ქულების რაოდენობა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა 3 კანდიდატის კეთილსინდისიერება და კომპეტენცია შეაფასეს.

კანდიდატების ქულათა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე