იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა შესარჩევად კენჭისყრა გაიმართა
მარტი 4, 2019

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა შესარჩევად კენჭისყრა გაიმართა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით სკოლაში 20 მსმენელი ჩაირიცხა.


1. ქეთევან ბერეკაშვილი

2. სალომე გველესიანი

3. ნინო გიორგაძე

4. ირმა გოგალაძე

5. ირინა გოგოლაძე

6. თეონა ეპიტაშვილი

7. გვანცა ვარდანიძე

8. გრიგოლ ვატიტაძე

9. ვერიკო ზათიაშვილი

10. ქეთევან თხელიძე

11. ლაშა კლდიაშვილი

12. კონსტანტინე კოპალიანი

13. არჩილ კოჭლამაზაშვილი

14. დავით მაკარაძე

15. გიზო უბილავა

16. კობა ჩაგუნავა

17. გვანცა ჩიქოვანი

18. ლელა ცაგარეიშვილი

19. ირაკლი ხუსკივაძე

20. მიხეილ ჯინჯოლია


იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს 2019 წლის 3 მარტის გადაწყვეტილებით გაორმაგდა იუსტიციის მსმენელთა სახელმწიფო სტიპენდიის ოდენობა.1000 ლარის ნაცვლად, ისინი თვეში 2000 ლარს მიიღებენ.