იწყება მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება!
დეკემბერი 2, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იწყებს მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრებას.

გასაუბრება დაიწყება 2015 წლის 3 დეკემბრიდან. გასაუბრების ინდივიდუალურ დროსთან დაკავშრებით კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.

იხილეთ კანდიდატებთან გასაუბრების გრაფიკი.