ინფორმაცია
ოქტომბერი 6, 2017
9 ოქომბერს სხდომის დასრულების შემდეგ ჩატარდება გასაუბრება 14 მოსამართლესთან (ს. პავლიაშვილი; მ. ენუქიძე; ი. შენგელია; შ. წიქარიძე; ი. აბშილავა; მ. გაბინაშვილი; დ. გვრიტიშვილი; ე. გაბრიჩიძე; მ. გველესიანი; გ. გოგიაშვილი; მ. გორგოძე; მ. ერემაძე; მ. ხოლოაშვილი; მ. თეთრაული.), რომლებმაც გააკეთეს განაცხადი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ დანიშვნის თაობაზე.

უვადოდ დანიშვნის მსურველ მოსამართლეებთან გასაუბრება ჩატარდება 9, 10 და 11 ოქტომბერს.