ინფორმაცია სასამართლოთა, მათ შორის, მაგისტრატ სასამართლოთა რაოდენობის, აგრეთვე გენდერული ასპექტის გათვალისწინებით სასამართლოს თავმჯდომარეთა, კოლეგიების/პალატების თავმჯდომარეთა რაოდენობისა და მოსამართლეთა საერთო რაოდენობის შესახებ
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები

2018/23/01 12:45