ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი

ბიუჯეტის ფორმები 2015

I კვარტალი

2015/04/30 16:27

არქივი

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2014 2015/01/30 12:47

ფაილის დასახელება

განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2013 2014/01/30 17:13