ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2018/4/30 17:57

არქივი

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები IV კვარტალი 2018/1/31 14:18

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები III კვარტალი 2017/10/31 17:55

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები II კვარტალი 2017/07/31 16:57

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2017/04/28 11:25

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები IV კვარტალი 2017/01/30 16:19

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები III კვარტალი 2016/10/31 18:05

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები II კვარტალი 2016/07/29 17:25

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2016/04/28 17:56

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I-IV კვარტალი 2016/01/29 17:44

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები III კვარტალი 2015/10/30 10:14

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები II კვარტალი 2015/07/29 17:23

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2015/04/30 12:00

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I-IV კვარტალი 2015/01/30 17:16

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები III კვარტალი 2014/10/30 15:03

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები II კვარტალი 2014/07/23 13:06

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები I კვარტალი 2014/04/30 11:59

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2013 წელი 2013/12/31 15:59