ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები

2014/12/31 15:53


არქივი

ფაილის დასახელება
განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2013/12/31 18:28