2018 წლის 3 სექტემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.
აგვისტო 27, 2018

2018 წლის 3 სექტემბერს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი.