გიორგი ბუხრაშვილი

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1983 წლის 7 თებერვალს, ქ. რუსთავში;

განათლება:

2000 წელს დაამთავრა რუსთავის ქართული გიმნაზია;

2005 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

2011-2012 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი;

სამუშაო გამოცდილება:

2003-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში დარბაზის მეთვალყურედ;

2005-2008 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში სასამართლო სხდომის მდივნის თანამდებობაზე;

2008-2011 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე;

2012 წელს დაინიშნა გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ, ხოლო 2012 წლის ივნისიდან მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებდა საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში, სადაც 2012 წლის სექტემბრიდან იმავდროულად დაკისრებული ჰქონდა საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება;

2012 წლის ნოემბრიდან არის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში.