გადაწყვეტილების პროექტი „მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
მარტი 12, 2018

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იხილავს გადაწყვეტილების პროექტს „მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“. დაინტერესებული პირების და ფართო საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიზანშეწონილად მიიჩნევს ხსენებული პროექტი გახდეს საჯარო.

აღნიშნული პროექტის განხილვა იგეგმება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 19 მარტის სხდომაზე.

გადაწყვეტილების პროექტი „მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“