დავით გელაშვილი (თავმჯდომარე)

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1975 წლის 7 მარტს ქ. ხაშურში.

განათლება:

1992 წელს დაამთავრა ქ. ხაშურის N4 საშუალო სკოლა.

1998 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2000-2007 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხაშურის რაიონულ შს განყოფილებაში უფროს გამომძიებლად.

2007-2009 წლებში იყო ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.

2009-2010 წლებში ჩარიცხული იყო საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში.

2010-2011 წლებში მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებდა წალკის რაიონულ სასამართლოში.

2011 წელს დაკისრებული ჰქონდა ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება.

2011-2012 წლებში დაკისრებული ჰქონდა მესტიის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება.

2012-2016 წლებში იყო ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე მესტიის მუნიციპალიტეტში.

2016-2017 წლებში იყო ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე.

2017 წლის ოქტომბრიდან თანამდებობაზე გამწესებულია უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე.

2017-2019 წლებში იყო ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ქედას მუნიციპალიტეტში.

2019 წლის დეკემბრიდან არის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე და სასამართლოს თავმჯდომარე.