საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

თეა ჯაფარიძე (ადამიანური რესურსების პოლიტიკის მართვისა და ანალიზის სამმართველოს კონსულტანტი)

ტ.: (+995 32) 227-31-00 (128)

ფ.: (+995 32) 227-31-09

ელ-ფოსტა: t.japaridze@hcoj.gov.ge