დაგვიკავშირდით

მისამართი: ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქ. 12 (საფოსტო ინდექსი 0144)

ტელეფონი: (+995 32) 227 31 00

ცხელი ხაზი: (+995) 595 500 897

ელ-ფოსტა: council@hcoj.gov.ge