დაგვიკავშირდით

მისამართი: ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქ. 12 (საფოსტო ინდექსი 0144)

ტელეფონი: (+995 32) 227 31 00

ფაქსი: (+995 32) 227 31 09

ელ-ფოსტა: council@hcoj.gov.ge

ტელეფონი: (+995 32) 227 31 00

ცხელი ხაზი (+995 32) 2 19 34 35