ბოლნისის რაიონული სასამართლო

მის: ბოლნისი, სულხან-საბას ქ. 113

ტელ: 0 (358) 22 28 48; 22 26 64


ბოლნისის გაერთიანებული რაიონული სასამართლო ამოქმედდა 2009 წლის 2 დეკემბრიდან.

სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება ბოლნისის, დმანისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობაში 5 მოსამართლეა. აგრეთვე 1 მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს დმანისის მუნიციპალიტეტში და 1 - მარნეულის მუნიციპალიტეტში.

მაგისტრატი მოსამართლეების სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 32 საშტატო ერთეულით.