ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2018/4/30 17:03

არქივი

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2018/1/31 12:18ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2017/10/31 18:01ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2017/07/31 16:55
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2017/04/28 11:23


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2017/01/30 16:18ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2016/10/31 18:04
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2016/07/29 17:23

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2016/04/28 17:55

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2016/01/29 17:43

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2015/10/30 10:12
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2015/07/29 17:21


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2015/04/30 11:59


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2015/01/30 17:14

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2014/10/30 15:01


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2014/07/23 13:05ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2014/04/14 11:57

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2013/12/31 15:59