ლოლაძე ბესიკ

დაიბადა 1975 წელს ქ. ზესტაფონში.

1997 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

2001 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა.

2002-2003 წლებში ატარებდა სამეცნიერო კვლევას პოტსდამის უნივერსიტეტის მუნიციპალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში (DAAD-ის სტიპენდია).

1998 წელს იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი.

1998- 1999 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

1999-2000 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოებთან მუშაობის დეპარტამენტის უფროსი.

2000 წელს იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადგილობრივ ორგანოებთან მუშაობისა და სახელმწიფო რეესტრის წარმოების დეპარტამენტის უფროსი.

2000-2001 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ნორმატიული აქტების ექსპერტიზისა და რეგისტრაციის დეპარტამენტის უფროსი.

2000 წელს იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანაშემწე.

2000-2001 წლებში იყო პოტსდამის უნივერსიტეტის მუნიციპალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მიწვეული მეცნიერ-თანამშრომელი.

2001-2003 წლებში იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი.

2003-2004 წლებში იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აპარატის უფროსი.

2004-2005 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე.

2005 წლის მარტიდან 2006 წლის ივლისამდე იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი.