ახალციხის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. ახალციხე, მებაღიშვილი ქ. 62

ტელ: 0 (365) 22 01 16;
22 14 93; 22 14 27


ახალციხის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის, ახალციხის, ადიგენის, ასპინძისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაშია 3 მოსამართლეა, აგრეთვე 3 მაგისტრატი მოსამართლე, რომლებიც უფლებამოსილებას ახორციელებენ ადიგენის, ასპინძის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში.

ახალციხის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 34 საშტატო ერთეულით.