ახალციხის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. ახალციხე, მებაღიშვილი ქ. 62

ტელ: 0 (365) 22 01 16;
22 14 93; 22 14 27


ახალციხის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის, ადიგენის, ასპინძისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაშია 2 მოსამართლე, აქედან 1 მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს ბორჯმის მუნიციპალიტეტში.

ახალციხის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 34 საშტატო ერთეულით.