ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2016/10/31 16:48

არქივი


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2016/07/29 18:12

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2016/04/28 17:59


ფაილის დასახელება

განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2016/01/31 17:56


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2015/10/30 16:54

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2015/07/29 17:26


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2015/04/30 11:58


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2015/01/30 17:55

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2014/10/30 17:15


ფაილის დასახელება
განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2014/07/23 13:14

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმებ 2014/04/30 11:40

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2013/12/31 15:40