ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2015/07/30 11:53

არქივი

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2015/04/30 18:22

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2015/01/30 17:13

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2014/10/30 16:56

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2014/07/23 13:01

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2014/04/30 11:49

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
ბიუჯეტის ფორმები 2013/12/31 15:59