თამარ ონიანი

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1982 წლის 20 აპრილს ლენტეხში.

განათლება:

2004 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

2004 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში.

2008 წელს ჩააბარა მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით.

2009-2010 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი.

სამუშაო გამოცდილება:

2004-2005 წლებში მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა პალატაში მოსამართლის თანაშემწედ საზოგადოებრივ საწყისებზე.

2005 წლის თებერვლიდან ნოემბრამდე მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა კოლეგიაში სხდომის მდივნად.

2006-2007 წლებში მუშაობდა სანოტარო ბიუროში ნოტარიუსის კონსულტანტად.

2007 წლის ივნისიდან ოქტომბრამდე მუშაობდა "პროკრედიტ ბანკში" იურისტ-ადმინისტრატორად.

2007-2009 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატაში მოსამართლის რეფერენტად.

2010 წლის აგვისტოში მოსამართლედ დაინიშნა სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონულ სასამართლოში და მივლინების საფუძველზე მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

2010 წლის ოქტომბრიდან არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.

2018 წლის მარტში მოსამართლეთა კონფერეციის მიერ არჩეულ იქნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად.