შოთა ქადაგიძე

ირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1977 წლის 11 მარტს ქ. ახმეტაში.

განათლება:

1994 წელს დაამთავრა ახმეტის რაიონის სოფ. ზემო ალვანის მე-2 საშუალო სკოლა.

1995-2000 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით. მინიჭებული აქვს იურისტის კვალიფიკაცია.

2000-2001 წლებში სწავლობდა სამოსამართლო სწავლების ცენტრში მოსამართლის თანაშემწის სასწავლო კურსზე, ჩაბარებული აქვს მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2003 წელს ჩააბარა პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2009 წელს ჩააბარა ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში.

2005 წელს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბრძანებით მინიჭებული აქვს პირველი კლასის მრჩევლის საკლასო ჩინი.

2003-2005 წლებში იყო საქარათველოს საკონსტუტიციო სასამართლოს სახელმწიფო სამართლებრივი ოლიმპიადის „ადამიანი და კონსტიტუცია” საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

სამუშაო გამოცდილება:

2001-2004 წლებში მუშაობდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწედ.

2004-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწედ.

2005-2006 წლებში იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე - აპარატის უფროსი.

2007-2008 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწედ.

2010-2011 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში კანცელარიის განყოფილების სისხლის სამართლის საქმეთა სექტორის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელად.

2011 წელს მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს საიდუმლო საქმისწარმოების განყოფილების უფროსად.

2011-2012 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის განყოფილების სამოქალაქო საქმეთა სექტორის უფროსად.

2012-2013 წლებში იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის განყოფილების ადმინისტრაციულ საქმეთა სექტორის უფროსი.

2013-2017 წლებში ეწეოდა კერძო საადვოკატო პრაქტიკას საერთო სპეციალიზაციით.

საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 23 მარტის N514 დადგენილებით არჩეულ იქნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად.