ნაზი ჯანეზაშვილი

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1980 წლის 2 თებერვალს ქ. თბილისში.

განათლება

1997 წელს დაამთავრა თბილისის N2 საღამოს საშუალო სკოლა.

1997-2002 წლებშო სწავლობდა თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტზე და მოიპოვა მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

2008 – 2009 წლებში სწავლობდა ვარშავის უნივერსიტეტის სამართლისა და ადმინისტრირების დეპარტამენტში, ლეინ კირკლენდის სახელობის სტიპენდიების პროგრამის ფარგლებში. ვარშავა, პოლონეთი.

2009 წლის აგვისტოდან დეკემბრამდე სწავლობდა კოლუმბიის უნივერსიტეტში ღია საზოგადოების ფონდების მიერ დაფინანსებული ადამიანის უფლებათა ადვოკატების პროგრამის ფარგლებში. ნიუ-იორკი, აშშ.

2010 წლიდან დღემდე არის კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტი.

2016 წლის აპრილიდან აგვისტომდე სწავლობდა მონტანას უნივერსიტეტში, ინგლისური ენის ინსტიტუტი. მიზულა, მონტანა, აშშ.

2016 - 2017 წლებში სწავლობდა ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული ჰუბერტ ჰამფრის სახელობის სტიპენდიების პროგრამის ფარგლებში. ვაშინგტონი, კოლუმბიის ოლქი, აშშ.

სამუშაო გამოცდილება:

2003 – 2004 წელს იყო ადვოკატი-სტაჟიორი იურიდიული კლინიკის პროგრამის ფარგლებში, ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“.

2004 წელს იყო „გაკოტრების წარმოების შესახებ კანონი და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგი“ ფარგლებში, „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ პროექტის სამართლებრივი მკვლევარი.

2004 – 2006 წლებში იყო პროექტ „სტრატეგიული სამართალწარმოება ქვეყნის შიგნით: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების დანერგვა” ფარგლებში, ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ ასისტენტი.

2006 – 2007 წელს იყო პროექტის ასისტენტი - „სტრატეგიული სამართალწამროება სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში, ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“

2007 – 2010 წლებში იყო პროექტის კოორდინატორი - "სტრატეგიული სამართალწამროება სამხრეთ კავკასიაში“ ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლში“;

2008 წელს იყო პროექტის კოორინატორი - „ვორქშოფი ადამიანის უფლებათა ადვოკატებისათვის და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური როლი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სამართალწარმოების პროცესში, ძირითადი და პროცედურული საკითხები“ ფარგლებში, ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“.

2009 წელს იყო სტაჟიორი/პროექტის კოორდინატორი ადამიანის უფლებათა პოლონეთის ჰელსინკის ფონდში. ვარშავა, პოლონეთი.

2010 წელს იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ გამგეობის თავმჯდომარე.

2011 – 2013 წლებში იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ აღმასრულებელი დირექტორი.

2013 – 2015 წლებში იყო ორგანიზაცია „ციხის საერთაშორისო რეფორმის“ სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფისში ევროკავშირის, ღია საზოგადოების ფონდების და ევროპის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტების კოორდინატორი.

2013 – 2016 წლებში იყო „ასოციაცია - საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის“ აღმასრულებელი დირექტორი. თბილისი, საქართველო;

2015 – 2017 წლებში იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის“ სამართლებრივი ექსპერტი.

2017 წლის იანვარი - ივნისში იყო სამართლებრივი მკვლევარი/სტაჟიორი შტატის სასამართლოების ეროვნული ცენტრში.

2017 წლის ივნისში საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეულ იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად.

სხვა პროფესიული გამოცდილება

ნოემბერი, 2015 - მარტი, 2016 - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია, წევრი.

თებერვალი, 2015 - მარტი, 2016 - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი, საუწყებათაშორისო საბჭო, წევრი.

ივლისი, 2013 - დეკემბერი, 2014 - საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრი/ექსპერტი.

დეკემბერი, 2012 - იანვარი, 2014 - აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი, საქართველოს ეროვნული პლატფორმა, პირველი სამუშაო ჯგუფი „დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, ეფექტური მმართველობა და სტაბილურობა“, თანაკოორდინატორი და საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.

მაისი, 2011 - თებერვალი, 2013 - კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, მმართველი საბჭოს წევრი.

სექტემბერი, 2010 - თებერვალი, 2013 - თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი, გამგეობის წევრი/თანადამფუძნებელი.

მაისი, 2006 - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართალში.