ნაზი ჯანეზაშვილი

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1980 წლის 2 თებერვალს ქ. თბილისში

განათლება

2016 - 2017 წლებში სწავლობდა ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული ჰუბერტ ჰამფრის სახელობის სტიპენდიების პროგრამის ფარგლებში. ვაშინგტონი, კოლუმბიის ოლქი, აშშ;

2016 წელს (აპრილი - აგვისტო) სწავლობდა მონტანას უნივერსიტეტში, ინგლისური ენის ინსტიტუტი.მიზულა, მონტანა, აშშ;

2010 წლიდან დღემდე არის კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტი. თბილისი, საქართველო;

2009 წელს (აგვისტო - დეკემბერი) სწავლობდა კოლუმბიის უნივერსიტეტში ღია საზოგადოების ფონდების მიერ დაფინანსებული ადამიანის უფლებათა ადვოკატების პროგრამის ფარგლებში. ნიუ-იორკი, აშშ;

2008 – 2009 წლებში სწავლობდა ვარშავის უნივერსიტეტის სამართლისა და ადმინისტრირების დეპარტამენტში, ლეინ კირკლენდის სახელობის სტიპენდიების პროგრამის ფარგლებში; ვარშავა, პოლონეთი;

1997-2002 წლებშო სწავლობდა თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტზე და მოიპოვა მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; თბილისი, საქართველო;

1997 წელს დაამთავრა თბილისის #2 საღამოს საშუალო სკოლა;

სამუშაო გამოცდილება:

საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წლის 21 ივნისს არჩეული იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად;

2017 წლის იანვარი - ივნისში იყო სამართლებრივი მკვლევარი/სტაჟიორი შტატის სასამართლოების ეროვნული ცენტრში. არლინგტონი, ვირჯინია, აშშ;

2015 – 2017 წლებში იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის“ სამართლებრივი ექსპერტი. თბილისი, საქართველო;

2013 – 2016 წლებში იყო „ასოციაცია - საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის“ აღმასრულებელი დირექტორი. თბილისი, საქართველო;

2013 – 2015 წლებში იყო ორგანიზაცია „ციხის საერთაშორისო რეფორმის“ სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფისში ევროკავშირის, ღია საზოგადოების ფონდების და ევროპის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტების კოორდინატორი. თბილისი, საქართველო;

2011 – 2013 წლებში იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ აღმასრულებელი დირექტორი. თბილისი, საქართველო;

2010 წელს იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ გამგეობის თავმჯდომარე; თბილისი, საქართველო;

2007 – 2010 წლებში იყო პროექტის - „სტრატეგიული სამართალწამროება სამხრეთ კავკასიაში“ კოორდინატორი ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლში“;

2009 წელს იყო სტაჟიორი/პროექტის კოორდინატორი ადამიანის უფლებათა პოლონეთის ჰელსინკის ფონდში. ვარშავა, პოლონეთი;

2008 წელს იყო კოორდინატორი პროექტის „ვორქშოფი ადამიანის უფლებათა ადვოკატებისათვის და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური როლი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სამართალწარმოების პროცესში, ძირითადი და პროცედურული საკითხები“ ფარგლებში, ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“;

2006 – 2007 წელს იყო ასისტენტი პროექტის „სტრატეგიული სამართალწამროება სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში, ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“;

2004 – 2006 წლებში იყო ასისტენტი პროექტის „სტრატეგიული სამართალწარმოება ქვეყნის შიგნით: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების დანერგვა” ფარგლებში, ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“. თბილისი, საქართველო;

2004 წელს იყო სამართლებრივი მკვლევარი პროექტის „გაკოტრების წარმოების შესახებ კანონი და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგი“ ფარგლებში, „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“;

2003 – 2004 წელს იყო ადვოკატი-სტაჟიორი იურიდიული კლინიკის პროგრამის ფარგლებში, ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“;

2017 წლის 21 ივნისს საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეულ იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად;
თბილისი, საქართველო

სხვა პროფესიული გამოცდილება

ნოემბერი, 2015 - მარტი, 2016

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია, წევრი

თებერვალი, 2015 - მარტი, 2016

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი, საუწყებათაშორისო საბჭო, წევრი

ივლისი, 2013 - დეკემბერი, 2014

საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრი/ექსპერტი

დეკემბერი, 2012 - იანვარი, 2014

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი, საქართველოს ეროვნული პლატფორმა, პირველი სამუშაო ჯგუფი „დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, ეფექტური მმართველობა და სტაბილურობა“, თანაკოორდინატორი და საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

მაისი, 2011 - თებერვალი, 2013

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, მმართველი საბჭოს წევრი

სექტემბერი, 2010 - თებერვალი, 2013

თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი, გამგეობის წევრი/თანადამფუძნებელი

მაისი, 2006

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართალში