ირაკლი ბონდარენკო

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1976 წლის 21 მარტს ქ. თელავში.

განათლება:

1993 წელს დაამთავრა თელავის N8 საშუალო სკოლა.

1998 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

2007-2009 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი.

სამუშაო გამოცდილება:

1998-2007 წლებში მუშაობდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში წამყვან სპეციალისტად, შემდგომ მოსამართლის თანაშემწედ და მთავარ მრჩევლად.

2009-2011 წლებში იყო ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე.

2011 წლის მარტიდან მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებდა სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში, ამავდროულად დაკისრებული ჰქონდა სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება.

2012-2017 წლებში იყო სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარე.

2017 წლის მაისიდან არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე.

2017 წლის ივნისში საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციაზე არჩეულ იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად.