კონსულტანტი - ნათია გობეჯიშვილი

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1988 წლის 20 ნოემბერს ქ. გაგრაში.

განათლება:

2005 წელს დაამთავრა ქ.თბილისის #144 საჯარო სკოლა

2009 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ - სოციალური ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე, ბაკალავრის ხარისხი.

2011 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს - ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე, მაგისტრის ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:

2009 – 04. 2009 წ. საქართველოს იურისტ - სტუდენტთა ასოციაცია; სტაჟიორი

05. 2009 – 07. 2010 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა; სტაჟიორი

08. 2010 – 09. 2010 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ადმინისტრაციის სამმართველოს მრჩეველი

09. 2010 – 02. 2018 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, მოსამართლის თანაშემწე (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

ჩაბარაბებული აქვს ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა, სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით,

2010 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდის წევრი, კემბრიჯის უნივერსიტეტისა და ბრიტანული ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებულ იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში ევროპის სამართალში, ქ. სოფია, ბულგარეთი;

12.2009-02.2010 გავლილი აქვს მოსამართლის თანაშემწის კურსები და ჩაბარებული აქვს შესაბამისი გამოცდა

03.2009-03.2009 - მონაწილეობდა ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ პროექტში, ,,street law”,

03.2009-03.2010 - ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული პროექტის ,,street law”-ს ფარგლებში იყო ტრენერი, 160-ე საჯარო სკოლაში

12.2008-04.2009 – „professional training group“-ის კურსდამთავრებული (ინგილსური ენის კურსები)

02.2008-02.2008 - მონაწილეობდა, საქართველოს იურისტ-სტუდენტთა ასოციაციისა და ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ პროექტშიი, „იმიტირებული სასამართლო პროცესები სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე“.

ნაშრომები, პუბლიკაციები

07.2011 - გამოხატვის თავისუფლება (სამაგისტრო ნაშრომი)