კონსულტანტი - ხატია ჯავახიშვილი

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1989 წლის 9 თებერვალს ქ. თბილისში

განათლება:

2005 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის #107-ე საჯარო სკოლა

2009 წელს დაამთავრა თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე, ბაკალავრის ხარისხი.

2011 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე, მაგისტრის ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:

2012 – 02. 2012წ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, სამოქალაქო საქმეთა პალატა, სტაჟიორი.

11.2016 – 03.2018 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის უფროსი კონსულტანტი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

ტრენინგები, სხვა მიღწევები:

ჩაბარებული აქვს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით;

2011 წელს გავლილი აქვს მოსამართლის თანაშემწის კურსები და ჩაბარებული აქვს შესაბამისი გამოცდა;

2012 წელს მონაწილეობდა მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტში, თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებულ ზაფხულის სკოლაში;