დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები

2018/4/30 17:21

არქივი

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები

2018/1/31 14:13

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები

2017/10/31 15:19

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2017/07/31 14:48

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2017/04/30 12:37

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2017/01/31 17:43

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2016/10/31 12:53

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2016/07/29 16:45

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2016/04/28 18:10

ფაილის დასახელება

განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2016/01/29 11:22ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2015/10/30 10:50


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2015/07/27 17:23


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2015/04/30 11:50


ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2015/01/30 17:55

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2014/10/30 17:15


ფაილის დასახელება
განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2014/07/23 13:14

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2014/04/30 11:40

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2013/12/31 15:40