2020 წლის დაშტრიხული გადაწყვეტილებები

დისციპლინური საქმე 75-18

დისციპლინური საქმე 76-18

დისციპლინური საქმე 120-18

დისციპლინური საქმე 124-18

დისციპლინური საქმე 126-18

დისციპლინური საქმე 127-18

დისციპლინური საქმე 128-18

დისციპლინური საქმე 129-18-1

დისციპლინური საქმე 129-18-2

დისციპლინური საქმე 130-18

დისციპლინური საქმე 131-18

დისციპლინური საქმე 136-18

დისციპლინური საქმე 137-18

დისციპლინური საქმე 138-18

დისციპლინური საქმე 142-18

დისციპლინური საქმე 145-18-1

დისციპლინური საქმე 145-18-2

დისციპლინური საქმე 151-18

დისციპლინური საქმე 152-18

დისციპლინური საქმე 153-18

დისციპლინური საქმე 155-18

დისციპლინური საქმე 197-18

დისციპლინური საქმე 40-18

დისციპლინური საქმე 47-18

დისციპლინური საქმე 53-18

დისციპლინური საქმე 235-17

დისციპლინური საქმე №3154-ო

დისციპლინური საქმე 26-18

დისციპლინური საქმე 89-18-2

დისციპლინური საქმე 92-18

დისციპლინური საქმე 156-18

დისციპლინური საქმე 160-18-1

დისციპლინური საქმე 160-18-2

დისციპლინური საქმე 162-18

დისციპლინური საქმე 164-18-1

დისციპლინური საქმე 164-18-2

დისციპლინური საქმე 167-18

დისციპლინური საქმე 172-18-1

დისციპლინური საქმე 172-18-2

დისციპლინური საქმე 172-18-3

დისციპლინური საქმე 173-18

დისციპლინური საქმე 174-18

დისციპლინური საქმე 175-18

დისციპლინური საქმე 177-18

დისციპლინური საქმე 178-18

დისციპლინური საქმე 180-18

დისციპლინური საქმე 184-18

დისციპლინური საქმე 189-18

დისციპლინური საქმე 195-18

დისციპლინური საქმე 198-18

დისციპლინური საქმე 202-18

დისციპლინური საქმე 203-18

დისციპლინური საქმე 206-18

დისციპლინური საქმე 208-18

დისციპლინური საქმე 210-18