2018 წლის 5 მარტს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
მარტი 2, 2018

2018 წლის 5 მარტს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.