2018 წლის 30 აპრილს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
აპრილი 27, 2018


2018 წლის 30 აპრილს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.


იხ. დღის წესრიგი.