2018 წლის 16 აპრილს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
აპრილი 13, 2018

2018 წლის 16 აპრილს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.