2018 წლის 12 მარტს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
მარტი 9, 2018

2018 წლის 12 მარტს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი